Ir. A. Yani
Ir. A. Yani
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ikhtiar perkhidmatan dalam akselerasi maupun gerakan diseminasi program pembangunan dengan pemanfaatan "media"teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat strategis dan urgen untuk membumikannya kepada publik, terutama bagi sasaran atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Esensi Program Kesejahteraan Sosial yang meliputi Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan, Kelembagaan, jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan perlu disyiarkan melalui approach advokasi dan edukasi, sehingga eksistensi dan kemanfaatan website menjadi perpanjangan upaya mensosialisasikan program secara komprehensif.

 

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dan stakeholder yang telah memfasilitasi kehadiran website Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, semoga cita-cita dan ekspektasi kita bersama dapat terwujud dalam menciptakan Keluarga Sejahtera di Tana Samawa yang kita cintai.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

  • AGENDA KEGIATAN
  • Agenda Masih Kosong
  • BERITA
  • Jenis-jenis PMKS

    Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

  • LINK TERKAIT

    SOSIAL MEDIA